Polityka Jakości

Firma Legipol Sp. z o.o. w Wałbrzychu należy do wiodących producentów systemów ogrodzeniowych w Europie. Głównym celem kierownictwa oraz wszystkich współpracowników jest osiągnięcie satysfakcji naszych klientów poprzez dostarczanie im wyrobów najwyższej jakości.

Najważniejszym przedsięwzięciem jest ciągłe doskonalenie tych aspektów naszej działalności, które mają decydujący wpływ na spełnienie wymagań odbiorców naszych produktów.

Politykę Jakości realizujemy poprzez następujące cele:

 • projektowanie i wytwarzanie ogrodzeń systemowych zgodnie z wymaganiami
  i oczekiwaniami klientów, normami technicznymi i bezpieczeństwa,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • ciągłe nadzorowanie, monitorowanie i doskonalenie wszystkich procesów
  w przedsiębiorstwie,
 • współpracę wyłącznie z kwalifikowanymi dostawcami towarów i usług,
 • projektowanie i prowadzenie procesów technologicznych z uwzględnieniem
  norm ochrony środowiska naturalnego, właściwych relacji społecznych oraz
  z poszanowaniem potrzeb socjalnych współpracowników,
 • stosowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego
  z normą EN ISO 9001:2015.

Zarząd spółki zapewnia, że Polityka Jakości jest rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników firmy Legipol oraz stanowi deklarację pełnego zaangażowania w realizację wymienionych celów.